Белестерд? ба?ындыру: 16 жасар ?ызды? жарыс жолы

(Онлайн Халы? Газет?)2023 жыл 8 ?азан

8 ?азан, онлайн ?Халы? Газет?? -- ?Адамны? ?леует? шекс?з. Мен ?з?мн?? ?леуетт?к шекара м?мк?нд?г?мн?? ?аншалы?ты екен?н б?лг?м келед?? деген ?ран?а с?йкес, 16 жасар Чжэнь Синь т?пт? ересектерд? та? ?алдыратын к?птеген сына?тардан ?тт?.

Осы жазда Чжэнь Синь б?рнеше к?н ?ш?нде ?ытайда?ы бес ?лкен тау?а шы?ты. ?ыс?а ?ана т?рт к?н, он са?атты? ?ш?нде ол Хуашань, Соншань, Тайшань, Шаньсидег? Хэншань ж?не Хунаньда?ы Хэншаньды ба?ындырды. С?йт?п ол бес ?лкен тау?а к?тер?лген е? жас ж?не е? шапша? адам атанды.

М?ндай сына?тарды Чжэнь Синь ал?аш рет ба?ындыр?ан жо?. Ол 11 жасында?ы ал?аш?ы жарысынан бастап, 13 марафонды с?тт? ая?тады. Чжэнь Синь 18 жас?а тол?анда, Д?ниеж?з?л?к марафон жарысына ?атыс?ысы келд?. Онда жет? к?нде жет? ??рлы?та жет? марафон ?тк?зу талап ет?лед?.

Чжэнь Синь мектепт?? жо?ары сыныптарын о?ып ж?ргенде, ?з?н?? м?мк?нд?ктер?н ке?ейтуд? жал?астыр?ысы келед?. Сонымен б?рге университетке т?с?п, психология маманды?ын алуды жоспарлап ж?р. ??йткен? мен белг?с?з н?рсен? аш?ым келед??, - дейд? талапты жас.

(Редактор:Арда? Т?рсынтай,Deng Jie)

Фото

激情五月婷婷,激情综合五月丁香五月激情,久久激情五月丁香伊人,完美世界 辰东 小说,好看的电视剧,择天记