А? к?тап: ?Б?р белдеу, б?р жол? халы?аралы? ынтыма?тасты?ты? е? ау?ымды платформасына айналды

(Онлайн Халы? Газет?)2023 жыл 10 ?азан

10 ?азан, онлайн ?Халы? Газет?? -- 10 ?азанда Мемлекетт?к ке?ест?? А?паратты? бас?армасы жарияла?ан ?Б?р белдеу, б?р жол? б?рлескен ??рылысы: та?дыры орта? адамзат ?ауымдасты?ын ??руды? нег?зг? т?ж?рибелер?? атты а? к?тапта ?Б?р белдеу, б?р жолды?? б?рлескен ??рылысы б?г?нг? та?да ?лемдег? е? ау?ымды халы?аралы? ынтыма?тасты? платформасына айнал?аны айтыл?ан.

Сол сия?ты А? к?тапта саяси коммуникация ?Б?р белдеу, б?р жол? бастамасын б?рлес?п ??руды? ма?ызды кеп?л? екенд?г?не назар аударыл?ан. ?ытай мен ?атысушы елдер, сондай-а? халы?аралы? ?йымдар саяси коммуникацияны? к?п де?гейл? тет?г?н белсенд? т?рде ??рды. Стратегиялы? дамуды жоспарлау, технологиялы? ж?не экономикалы? саясат, бас?ару ережелер? мен стандарттарында саяси ?штасу?а ?ол жетк?зд?. ???рл?к ынтыма?тасты?ты дамыту ж?н?ндег? жоспарлар мен шараларды б?рлес?п ?з?рлед?.

А? к?тапта нысандарды ?осу ?Б?р белдеу, б?р жол? б?рлескен ??рылысыны? басым ба?ыты болып табылатынды?ы атап ?т?лген. ?Б?р белдеу, б?р жол? ??рылысы ?Алты д?л?з, алты жолды? нег?зг? ??рылым ете отырып, ???рлы?, те??з ж?не аспан жел?с?н??? байланыс сызбасын ??рды. (Алты д?л?з: Азия-Еуропа ??рлы? к?п?р?н?? жа?а экономикалы? д?л?з?, ?ытай-Мо??олия-Ресей, ?ытай - Орталы? Азия - Батыс Азия, ?ытай - ?нд?стан т?бег?, ?ытай-П?к?стан, Бангладеш-?ытай-?нд?стан-Мьянма сия?ты алты халы?аралы? экономикалы? ынтыма?тасты? д?л?з?. Алты жол: тем?ржол, тас жол, те??з к?л?г?, авиация, ??быр, ?арышты? интеграциялан?ан а?паратты? жел? сия?ты алты инфра??рылымды? байланыс жел?с?).

(Редактор:Ыбырай Д?йсен,Deng Jie)

Фото

激情五月婷婷,激情综合五月丁香五月激情,久久激情五月丁香伊人,完美世界 辰东 小说,好看的电视剧,择天记