Биыл Шы?жа?да?ы ?ор?ас портынан ?ытай-Еуропа (Орталы? Азия) пойызыны? 6000-нан астамы ?тт?

(Онлайн Халы? Газет?)2023 жыл 13 ?азан

13 ?азан, онлайн ?Халы? Газет?? -- 12 ?азанда са?ат 17:10-да ки?м, ойыншы?, механикалы? ж?не электротехникалы? б?йымдар, автомобиль б?лшектер? ж?не бас?а да тауарлармен толы?ымен ж?ктелген 55 вагоннан т?ратын 2031-?нш? ?ытай-Еуропа пойыз ?ор?ас тем?ржол портынан шы?ып, Польшаны? Малашевичына бет алды. М?л?меттерге с?йкес, биыл ?ор?ас тем?ржол порты ар?ылы ?ткен ?ытай-Еуропа (Орталы? Азия) пойызыны? саны 6000-нан ас?ан.

Осы жылдан бастап ?ор?ас тем?ржол портында?ы ?ытай-Еуропа (Орталы? Азия) ар?ылы ?тет?н пойыздарды? саны ?се берд? ж?не к?н сайын ?тет?н пойыздарды? саны 21-ден асты. ??ытайда жасал?ан? тауарларды? саны к?ннен к?нге артып келед?. Мысалы, к?ндел?кт? ?ажетт? заттар, механикалы? ж?не электрл?к жабды?тар, электронды? ??ралдар, ауылшаруашылы? ?н?мдер? ж?не онымен байланысты бас?а да тауарлар ?ор?ас порты ар?ылы Орталы? Азия мен Еуропа?а жол тартады. Соларды? ?ш?ндег? биыл?ы жылды? е? к?зге т?серл?к ?стер?н?? б?р? ?ытай-Еуропа (Орталы? Азия) пойыздары ар?ылы шетелге шы?ып жат?ан жа?а энергетикалы? к?л?ктер. ?аз?рг? уа?ытта отанды? автомобильдерд?? б?р?атар маркалары ?ор?ас тем?ржол порты ар?ылы Ресей, ?аза?стан, ?збекстан сынды елдерге экспортталды.

?ор?ас Jean хал?аралы? тасымалдау агентт?к шект? компаниясыны? коммерциялы? директоры Мао Фэн: ?Б?зд?? компания 10 жылдан бер? портта агент рет?нде ?ызмет ет?п келед?. Со??ы жылдары б?зд?? компания ?сын?ан ?ытай-Еуропа (Орталы? Азия) пойыздары ?ар?ынды ?суге ?ол жетк?зд??, - дед?.

(Редактор:Арда? Т?рсынтай,Deng Jie)

Фото

激情五月婷婷,激情综合五月丁香五月激情,久久激情五月丁香伊人,完美世界 辰东 小说,好看的电视剧,择天记