?Б?р белдеу, б?р жол? б?рлескен ??рылысы ?аза?станда ??ытай т?л?не ?ызы?ушылы?ты? арттырды

(Онлайн Халы? Газет?)2023 жыл 16 ?азан
?Б?р белдеу, б?р жол? б?рлескен ??рылысы ?аза?станда ??ытай т?л?не ?ызы?ушылы?ты? арттырды
Алматы ?алалы? Жамбыл к?тапханасы

16 ?азан, онлайн ?Халы? Газет?? -- ?Б?р белдеу, б?р жол? бастамасы ?сыныл?аннан кей?нг? со??ы он жыл ?ш?нде ол ?ытай мен ?аза?станны? экономикасы мен инфра??рылымды? ??рылысыны? дамуына ы?пал ет?п ?ана ?оймай, ек? ел арасында?ы м?дени алмасулар?а ?сер ет?п, ?аза?станда ??ытай т?л?не ?ызы?ушылы?ты? арттырды. ?ытай т?л?н ?йрену ар?ылы ?Б?р белдеу, б?р жолды?? м?мк?нд?ктер?н пайдалану ?аза?станда?ы к?птеген жасты? та?дауы болды.

?аза?станда ?ытайша к?таптар мен ?ытай т?л?н ?йрену бойынша к?таптарды? жариялануы мен таралымы жылдан жыл?а артып келед?. ?аза?станны? б?рнеше к?тапханасында ??ытай терезес??, ??ытай ?дебиет?н?? б?рышы? ашылды, ал Алматы ?аласыны? бас к?шес?нде Орталы? Азияда?ы ?ытай та?ырыбына арнал?ан ал?аш?ы к?тап д?кен? ж?мыс бастады.

Хал?аралы? Шанс баспа тобыны? Алматыда?ы б?л?мшес? ?Шы?ыс ?дебиет?? баспа компаниясыны? бас редакторы Г?лн?р ?ыранбай?ызы онлайн ?Халы? Газет?н??? т?лш?с?не берген с?хбатында: ??Б?р белдеу, б?р жолды?? он жылды?ына байланысты мемлекетаралы? жобалар, кездесулер ?т?п жатыр. Ол ?аза?станда ??ытай т?л?не ?ызы?ушылы?ты? арттырды. ?рине оны? о? ?сер? болды. ?аза?станда ?ытай т?л?не, ?ытай ?дебиет?не, ?ытай м?дениет?не деген с?раныс артып келед?. Б?зд?? д?кен?м?зге келуш?лерд?? саны да артты?-,дед?.

(Редактор:Арда? Т?рсынтай,Deng Jie)

Фото

激情五月婷婷,激情综合五月丁香五月激情,久久激情五月丁香伊人,完美世界 辰东 小说,好看的电视剧,择天记