?ытай азаматты? авиация ?к?мш?л?г? мен ?аза?стан ??уе ж?бек жолын? б?рлес?п салу бойынша ?зара т?с?н?ст?к туралы меморандум?а ?ол ?ойды

(Онлайн Халы? Газет?)2023 жыл 23 ?азан

23 ?азан, онлайн ?Халы? Газет?? -- 18 ?азанда ?Б?р белдеу, б?р жол? халы?аралы? ынтыма?тасты?ты? жо?ары де?гейдег? ?ш?нш? форумы ?зара байланыс ж?н?ндег? жо?ары де?дейдег? жеке жиналысты? бастап?ы кезе??нде ?ытай Азаматты? авиация ?к?мш?л?г?н?? директоры Сун Чжиэн мен ?аза?стан Республикасыны? К?л?к министр? М.?арабаев ж?не Т?ж?кстан Республикасы азаматты? авиация ?к?мш?л?г?н?? директоры Дилшод Сафарзода ти?с?нше ??ытай азаматты? авиация ?к?мш?л?г? ж?не ?аза?стан Республикасыны? К?л?к министрл?г? ??уе ж?бек жолын? б?рлес?п салу туралы ?зара т?с?н?ст?к меморандумы? мен ??ытайды? Азаматты? авиация ?к?мш?л?г? ж?не Т?ж?кстан Республикасыны? азаматты? авиация ?к?мш?л?г? ??уе ж?бек жолын? б?рлес?п салу туралы ?зара т?с?н?ст?к меморандумына? ?ол ?ойды.

?зара т?с?н?ст?к туралы меморандум?а с?тт? ?ол ?ою ??ытай-Орталы? Азия саммит? Сиань декларациясын? ?ске асыруды? на?ты шарасы болып табылады. Сонымен б?рге ?ытай-?аза?стан мен ?ытай-Т?ж?кстан ??уе ж?бек жолы? б?рлескен ??рылысын одан ?р? тере?дету ж?н?нде ке? консенсус?а ?ол жетк?зген?н к?рсетед?. Барлы? тараптар ?уе к?л?г? саласында?ы саясатты ?йлест?руге, ?уе к?л?г?н ашу мен дамыту?а, азаматты? авиация инфра??рылымы саласында?ы ынтыма?тасты? пен азаматты? авиация ?ау?пс?зд?г?, экологиялы? ж?не зердел? техника саласында?ы ынтыма?тасты?, сондай-а? маман алмасуына, ж?к тасымалына ти?мд?л?к жарату?а м?ддел?. Сол ар?ылы гуманитарлы?, экономикалы?, сауда ж?не ?леуметт?к салаларда?ы ынтыма?тасты?ты дамыту ма?сатында б?рлес?п ж?мыс жасайтын болады.

(Редактор:Арда? Т?рсынтай,Deng Jie)

Фото

激情五月婷婷,激情综合五月丁香五月激情,久久激情五月丁香伊人,完美世界 辰东 小说,好看的电视剧,择天记