?ор?аста Орталы? Азия нары?ы ?ш?н Шы?жа? мотоциклдер?н ?нд?ру жел?с? пайдалану?а бер?лд?

(Онлайн Халы? Газет?)2024 жыл 29 ?а?тар

29 ?а?тар, онлайн ?Халы? Газет?? -- 27 ?а?тар к?н? ?ытайды? (Шы?жа?) ерк?н сауда пилотты? айма?ы ?ор?ас аума?ында Орталы? Азия нары?ы ?ш?н Шы?жа?да?ы ал?аш?ы мотоцикл ?нд?ру жел?с? ресми ?ске ?осылды.

Сол к?н? Khorgos Cicc New Energy Technology компаниясыны? мотоцикл жобасыны? ек? ?нд?р?ст?к жел?с? ?ске ?осылып, б?р мезг?лде пайдалану?а бер?лд?. ?р ?нд?р?с жел?с?н?? ?н?мд?л?г? к?н?не 500 мотоциклге жету? м?мк?н. 1200 тапсырысты? б?р?нш? партиясы алда шекарадан шы?ып, ?аза?стан?а ж?бер?лед?. ?аз?рг? уа?ытта компания?а 20 000-нан астам ниетт? тапсырыс кел?п т?ст?.

Мотоцикл жобасына салын?ан инвестицияны? жалпы к?лем? 1,5 миллиард юаньды ??рап, оны ек? кезе?де салу жоспарлан?ан. Ол нег?з?нен жа?а энергетикалы? фотоэлектрл?к ?ш до??ала?ты мотоциклдерд?, ек? до??ала?ты электромобильдерд? ж?не кейб?р отынмен ж?мыс ?стейт?н мотоциклдерд? ?нд?руге мамандан?ан. Сонымен ?атар, индустриалды паркте жа?а энергетикалы? мотоцикл ?нд?р?с?не арнал?ан штамптау, д?некерлеу, бояу, ??растыру бойынша барлы? т?рт нег?зг? ?нд?р?ст?к жел? бар.

(Редактор:Ыбырай Д?йсен,Deng Jie)

Фото

激情五月婷婷,激情综合五月丁香五月激情,久久激情五月丁香伊人,完美世界 辰东 小说,好看的电视剧,择天记