?аза?станды? к?з аурулары маманы ?ытай ?к?мет?н?? Досты? сыйлы?ын иеленд?

(Онлайн Халы? Газет?)2024 жыл 6 а?пан
?аза?станды? к?з аурулары маманы ?ытай ?к?мет?н?? Досты? сыйлы?ын иеленд?

6 а?пан, онлайн ?Халы? Газет?? -- 4 а?панда Бейж??дег? Халы? ??рылтайы сарайында 2023 жыл?ы ?ытай ?к?мет? Досты? сыйлы?ымен марапаттау р?с?м? ?тт?. Хэйлунцзянда?ы Дацин к?з ауруханасыны? ?аза?станды? к?з аурулар сарапшысы С?улебек ?абылбеков осы сыйлы??а ие болды.

С?улебек ?абылбеков 1991 жылы Ресей халы?тар досты?ы университет?нде медицина магистр? д?режес?н алды. 1998 жыл?а дей?н ?аза?станда?ы Алматы к?з аурулары институтында к?з аурулар емш?с? ж?не директоры болып ж?мыс ?стед?. Осы кезе?де ол б?рнеше рет ша?ыртумен ?ытайда ?ызмет етт?. 1998 жылы ол к?рнект? жас шетелд?к сарапшы рет?нде Хэйлунцзян Дацин к?з ауруханасына кел?п аурухана?а техникалы? к?мек к?рсетт?. Содан бер? ?ытайда табаны к?ректей 20 жылдан астам ж?мыс ?стед?.

С?улебек клиникалы? к?з ауруларымен 40 жыл?а жуы? айналыс?ан тежирбес? мол, б?л?кт? маман. Ол к?з аурулары б?л?м?нде жи? кездесет?н ж?не к?рдел? к?з ауруларын диагностикалау мен емдеуде бай т?ж?рибе жина?тады. ?Мен 25 жылда Хэйлунцзян мен ?ытай?а бауыр басып кетт?м?-, дейд? ол. С?улебек ?абылбеков ?ш?н Досты? сыйлы?ы-?з?не деген сен?м ?ана емес, сонымен ?атар ?ытай мен ?аза?стан хал?ы арасында?ы тере? досты?ты? ку?с?.

?ытай ?к?мет?н?? Досты? сыйлы?ы-?ытай ?к?мет? ?ытайды? реформалары мен дамуына ма?ызды ?лес ?ос?ан шетелд?к сарапшыларды марапаттау ?ш?н та?айында?ан ??рметт? ата?. 2023 жылы б?л сыйлы?ты барлы?ы 50 шетелд?к сарапшы же??п алды.

(Редактор:Арда? Т?рсынтай,Deng Jie)

Фото

激情五月婷婷,激情综合五月丁香五月激情,久久激情五月丁香伊人,完美世界 辰东 小说,好看的电视剧,择天记